På denna sida kommer det senare att komma små korta historier och andra saker från flera av mina karaktärer. Dessa historier kommer att bli korta så dem kommer inte att bli tryckta i böcker. I alla fall inte till en början. Allt eftersom mina berättelser delas med världen kommer det att fyllas på här.