Historia

   När de första drakriddarna bildades är lite osäkert. Klart är i alla fall att det hände någon gång efter att templet vid berget Draktands fot byggdes. Templet är närmare 5000 år gammalt. Ett källarvalv i templet rasade in och visade en öppning ner under jorden. Man förseglade öppningen igen och det glömdes bort i ungefär tusen år. Vid den tidpunkten lyckades varelserna från underjorden, demonerna, slå hål på förseglingen och strömmade upp ovanjord. Präster och tempelvakter dödades till siste man och sedan forsade de ut ur templet. Ingen vet anledningen till varför dem aldrig vandrade upp för berget och angrep drakarna, men detta räddade antagligen drakarnas liv.

   Under 200 år härjade demonerna ovanjord innan man slutligen lyckades pressa tillbaka dem till templet och ner i den stora Labyrinten. Det var  någon gång under dessa 200 år som drakriddarna bildades av drakarna, den mystiske Ma'sharos'tian och ännu en okänd person. Deras förste ledare var en alv vid namn Asem Salate.

   För ungefär 3000 år sedan besegrades drakriddarna nere i Labyrinten och folken ovanjord fruktade att demonerna än en gång skulle storma ovanjord. Dock hände inte detta, och ingen vet varför. Dåvarande ledaren hette Bastam Komar. För att försöka hålla demonerna borta bildades något som kom att kallas demonjägare. Unga män som vandrade ner i Labyrinten i hopp om att vara den som profetian talade om och bli nya drakriddare. Under 600 år skickades ungdomarna ner i Labyrinten, men ingen återvände, förrän de fem ungdomarna Mantera Lombras, prinsessan Liana Kastom, prinsen Samael Tarak, alven Jasara Nomoa och dvärgen Krastie Sarasi återvände för lite mer än 2300 år sedan. Mantera blev den nye ledaren för drakriddarna och han gav order om att samtliga demonjägare man kunde finna i Labyrinten skulle bäras hem så de kunde få en värdig begravning. Även resterna från de drakriddare man fann bars hem och blev begravda. Dock har man ännu inte funnit var Bastam Komar vilar eller var Kasar Rauin finns. Vid den stora statyn av Ma'sharos'tian på det stora torget i Terabelle finns en sten med namnen på dem 236 demonjägare som dödades av en djävul och aldrig lyckades att hämtas hem igen. I entrén till riddarhuset finns ytterligare en sten med samtliga 200 619 demonjägare som dog under de 600 år det tog innan Mantera och de andra steg upp ur Labyrinten och drakriddarna återbildades.

   Den nuvarande ledaren för drakriddarna heter Asama Mashok. Dessutom har drakriddarna för första gången sedan Manteras tid fem generaler istället för fyra. Då general Drashin tillkom sent och blev ledare för den beryktade och fruktade Dödens skvadron.