Skvadronerna

   Sedan drakriddarna bildades för ungefär 4000 år sedan har det alltid funnits fyra skvadroner med fyra generaler. Endast vid tre tillfällen har det funnits fem generaler. För 2300 år sedan när Mantera och hans kamrater steg upp ur Labyrinten. För 10 år sedan då Marish kallades till drakriddarna av Ma'sharos'tian. Han ersattes senare av Drashin efter kriget mot Nariff då den förre blivit galen och startat krig mot drakriddarna och resten av andra världen. Det är endast sedan 10 år tillbaka som det funnits fem skvadroner inom drakriddarnas order. Dem fyra ursprungliga skvadronerna är: Drakens, Tigerns, Vargens och Örnens. Den femte och minsta är Dödens skvadron. Det skiljer sig inte mycket med antalet krigare varje skvadron åt. Bort sett från den femte.

   Det kan tyckas lite märkligt att människorna har fler generaler än dem andra två raserna. Men det brukar alltid vara minst en av varje ras som är general bland drakriddarna. Sedan beror det på vem som är Ca'Draak för tillfället vilken ras som får två generaler. För närvarande är det två människor (om man inte räknar med Drashin som är en sällsynt femte general) som är generaler på grund av att Asama är Ca'Draak. Skulle det vara en alvisk eller dvärgisk Ca'Draak skulle någon av dessa raser ha två generaler.

Drakens skvadron

   För tillfället är Drakens skvadron den största av dem med ca 450 drakriddare. Skvadronens nuvarande ledare är människan Asama Mashok som dessutom är drakriddarnas ledare, Ca'Draak. Varje skvadron har sitt egna baner som är det samma som mönstret på dess ledares kishara. Drakens baner har svart bakgrund med en gul drake framför vita blixtrar. Är dessutom den enda skvadronen som enbart innehåller drakriddare.

Tigerns skvadron

   Tigerns skvadron har 435 drakriddare, dessutom är det den skvadron som för tillfället drakriddarnas bibliotekarie hör till, även om denne inte är en aktiv drakriddare. Skvadronens ledare är alven Jasara Osalan. Baneret har Blå bakgrund med en grön tiger som står på bakbenen och håller i en röd pilbåge.

Vargens skvadron

   Vargens skvadron har 425 drakriddare. I denna skvadronen huserar även den personal (20) som sköter matsalen i riddarhuset. Ledaren är dvärgen Niashal Gosha. Skvadronens baner har gul bakgrund med ett rött städ och vit hammare.

Örnens skvadron

   Örnens skvadron är, bort sett från Dödens skvadron, den enda som inte har över 400 hundra drakriddare. Skvadronen har 386 drakriddare. Trots att dem har mindre antal krigare än dem andra tre, huserar här även den person som har huvudansvaret för inskrivningarna av lärlingarna, lärlingsmästaren(han som ser över att alla lärlingar följer reglerna), samtliga skrivare i biblioteket (dock inte bibliotekarien själv) och alla vaktmästare. Totalt är det mellan 70 och 80 personer som inte är aktiva drakriddare i skvadronen, vilket gör den till och med större än Drakens skvadron, dock har Drakens skradron fler drakriddare.

   Ledaren är människan Hamares Loras. Baneret har grön bakgrund med en flygande trana i blått som håller en svart yxa i klorna.

Dödens skvadron

   Den minsta skvadronen. Endast åtta drakriddare är medlemmar i denna skvadron. General Drashin, överste Krashak Do'shank, majorkaptenerna Tirasine Nariba, Kalar Dobai, Sareas Dobai och Norek Jarale samt majorerna Meeko Prash och Ranin Orakt. Dock räknas detta som den absolut farligaste av skvadronerna, då dem tar sig an vilka uppdrag som helst och dem fruktar inget, inte ens att dö. Alla åtta är vapenmästare och kan hantera vilka vapen som helst. Ingen av dem backar någonsin från en strid och det finns ingen i hela världen som har förmågan att kunna läsa av sina fiender så snabbt som dessa åtta. Att planera inför ett angrepp har aldrig fungerat för Dödens skvadron. Drashin brukar skicka in sina krigare, gärna med sig själv i spetsen, rakt in bland fienden för att härja fritt. Hans filosofi är 'det som händer, det händer. Blir det problem löser vi det på vägen.' Hittills har Dödens skvadron aldrig förlorat någon medlem. Samtliga medlemmar i Dödens skvadron ses som fullkomligt galna. Skvadronen samarbetar ofta och gärna med en grupp inom ordern som kallas för 'den svarta legionen' och som leds av överste Alram Manros. Ibland syns även dvärgdraken Samare vid deras sida under deras uppdrag ovanjord.

   Alla medlemmarna i Dödens skvadron är prinsessan Marins personliga livvakt. Så snart hon vistas utanför palatset i Terabelle är minst två av dem med henne, så vida det inte är Drashin själv eller överste Do'shank. Dessa båda brukar oftast gå ensamma med prinsessan.

   General Drashin är ledaren för denna skvadronen, med överste Do'shank som hans andre man. Dödens skvadron saknar ett baner, antagligen för att Drashin anser att eftersom de endast är åtta så behövs inget. Dock, om dem skulle ha ett skulle det ha röd bakgrund med två stora gula horn med en stor ädelsten i blått mellan hornen.

Den svarta legionen

   Detta är ingen egen skvadron utan en uppsättning drakriddare från samtliga skvadroner (utom Dödens skvadron). Den leds av överste Alram Manros. Det sägs att det var Ma'sharos'tian som en dag bad Asama finna en duglig drakriddare som kunde leda en special grupp inom drakriddarna och valet föll då på Alram Manros, som vid detta tillfälle var majorkapten. Alram tvekade aldrig utan tog genast på sig detta uppdrag. Den förste som han tog in i gruppen var en ung fänrik vid namn Mantera Krams. Urvals processen var noggrann och varje kandidat granskades. Det ryktades att general Drashin var med och valde drakriddare, men detta nekas bestämt från generalens sida. Till slut stod Alram Manros med totalt 357 drakriddare från dem fyra stora skvadronerna och den svarta legionen var skapad.

   Dem tog på sig flera svåra uppdrag ovanjord, och var oftast först på plats om demoner lyckats ta sig ovanjord. Alram steg snabbt i graderna och blev slutligen överste. Legionen utmärkter sig genom att bära svarta hattar på väg mot sina uppdrag. Den svarta legionen har förlorat en enda man sedan den skapades. Major Ander Nariba, Tirasines far och hennes och Drashins mästare, föll i en kamp mot Marish för tre år sedan, under det andra kriget mot honom. Bortsett från major Nariba har legionens alla medlemmar (357 man) överlevt alla sina uppdrag.

   Det har under flera år gått rykten om att Dödens skvadron och den svarta legionen skall slås samman till en skvadron. Dock möts detta av tystnad från drakriddarna och ogillande blickar från de tre vise. Vad Ma'sharos'tian tycker om detta rykte är det ingen som vet.